Publiekswipper
Meer groen! Yeah!Regenbestendig!

Het NK Tegelwippen!

Nu er afgelopen zomer nauwelijks sportcompetities waren en zelfs het EK Voetbal niet doorging, organiseerden we een competitie van een heel andere orde. Het NK Tegelwippen! Met twee titanen in de hoofdrol: Amsterdam versus Rotterdam. De klassieker dus. Het doel? Dat iedereen zoveel mogelijk tegels in zijn (gevel)tuin zou verruilen voor groen en zo de stad mooier, groener en regenbestendig maakt. Van 21 mei t/m 30 september konden stadsbewoners zelf meedoen door tegels te wippen!